Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 4 w Poznaniu

MIASTECZKO OŚWIATOWE

Miasteczko Oświatowe jest organizacją placówek oświatowych działających na Osiedlu Bolesława Chrobrego.

Skład tworzą:

 • Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 4,

 • Przedszkole nr 24,

 • Przedszkole nr 35,

 • Przedszkole 148,

 • Przedszkole nr 163,

 • Szkoła Podstawowa nr 17,

 • Zespół Szkół Ogólnokształcących nr XV.

 

Instytucjami wspomagającymi przedsięwzięcie są:

 • – Jednostka Pomocnicza Miasta Poznania: Zarząd Osiedla Piątkowo,

 • – Piątkowskie Centrum Kultury „Dąbrówka”.

 
CELE I ZADANIA MIASTECZKA OŚWIATOWEGO:

1. Integracja środowiska lokalnego na trzech poziomach;

 • 1) dzieci uczęszczających do placówek oświatowych,

 • 2) nauczycieli,

 • 3) rodziców.

2. Zapewnienie dzieciom przyjaznej atmosfery i poczucia bezpieczeństwa w pokonywaniu poszczególnych etapów edukacji.

3. Realizacja wspólnych przedsięwzięć, akcji, imprez kulturalnych i sportowychna terenie osiedla.

4. Realizacja wspólnych projektów edukacyjnych w placówkach na różnych etapach edukacji.

5. Wymiana doświadczeń pedagogicznych przez organizację spotkań w ramach „Klubu Twórczego Nauczyciela”

6. Budzenie świadomości lokalnej i wzajemnych relacji między rodzicami na linii placówki oświatowe – osiedle.