Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 4 w Poznaniu

DLA UCZNIÓW

 Przyjdź do poradni, jeśli:

 • nie masz z kim porozmawiać o swoich problemach
 • brakuje Ci kolegów/koleżanek
 • w szkole dostajesz niskie oceny
 • trudno jest Ci porozumieć się z rodzicami i/lub nauczycielami
 • często jesteś zmęczony/zmęczona i/lub zdenerwowany/zdenerwowana
 • chcesz poznać metody skutecznego zapamiętywania
 • nie wiesz jaki wybrać zawód
 • chcesz się nauczyć lepiej radzić sobie ze stresem
 • jesteś nieśmiały/nieśmiała
 • robisz dużo błędów w pisaniu i/lub czytaniu
 • masz bardzo duży problem z nauką matematyki
 • nieprawidłowo mówisz – jąkasz się lub seplenisz
 • często nie rozumiesz tego, co mówią inni (np. nauczyciel na lekcji)

Co proponujemy?

 • indywidualne konsultacje z psychologiem, pedagogiem lub doradcą zawodowym (w bezpośrednim kontakcie lub on-line)
 • terapię psychologiczną, pedagogiczną lub logopedyczną
 • badanie poziomu rozwoju
 • wsparcie w wyborze zawodu
 • grupowe zajęcia doskonalące umiejętność funkcjonowania w grupie
 • trening eeg biofeedbac
 • badanie i trening przetwarzania słuchowego

Uwaga: w przypadku uczniów przed ukończeniem 18.roku życia, wniosek o objęcie wsparciem na terenie poradni musi wypełnić rodzic