Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 4 w Poznaniu

DLA UCZNIÓW

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 4 Poznań-Piątkowo oferuje indywidualne wsparcie dla dzieci i młodzieży w następującym zakresie:

mgr Anna Maciejewska – prowadzi indywidualnąterapię EEG Biofeedback.

e-mail: a.maciejewska@ppp4.pl

mgr Paulina Niedźwiecka – prowadzi:

 • Terapię rodzin.
 • Terapię dzieci i młodzieży w oparciu o Racjonalną Terapię Zachowań.
 • Coaching.

e-mail: p.niedzwiecka@ppp4.pl

mgr Paulina  Augustyniak – zaprasza na indywidualne konsultacje oraz terapie dzieci i młodzież z trudnościami:

 • emocjonalnymi;
 • w relacjach rówieśniczych (konflikty, wycofanie, osamotnienie);
 • z zachowaniem (nieprzestrzeganiem norm).

e-mail: p.augustyniak@ppp4.pl

mgr Joanna Skrzypczak  – prowadzi indywidualną terapię psychologiczną uczniów klas IV – VIII oraz uczących się w ponadpodstawowych mających trudności emocjonalne i społeczne.

e-mail: j.skrzypczak@ppp4.pl

mgr Ewa Siwecka – zaprasza na indywidualne spotkania terapeutyczne dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym:

 • terapia pedagogiczna;
 • Sensomotoryczna Terapia Widzenia;
 • Terapia Ręki;
 • Integracja Sensoryczna.

e-mail: e.skiwecka@admin

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 4 Poznań-Piątkowo oferuje grupowe wsparcie dla dzieci i młodzieży w następującym zakresie:

mgr Izabela Peczyńska oraz mgr Paulina Augustyniak – prowadzi zajęcia: Socjoterapeutyczne dla uczniów klas VII-VIII oraz IV-VI.

e-mail: i.peczynska@ppp4.pl, p.augustyniak@ppp4.pl

mgr Ewa Siwecka – oferuje zajęcia dla dzieci w wieku 24-36 m.ż. oraz dzieci w wieku przedszkolnym:

 • „Mali odkrywcy” – stymulacja polisensoryczna dzieci w wieku 24-36 miesiąc życia. Cykl 10 spotkań terapeutycznych.
 • „Sensomotoryczny Maluch” – zajęcia grupowe dla dzieci przedszkolnych w wieku 5-6 lat.
 • Trening Kompetencji Społecznych – dzieci przedszkolne w wieku 5-6 lat. Cykl 10 spotkań.

e-mail: e.siwecka@ppp4.pl

mgr Magdalena Michałowska – prowadzi zajęcia wspierające rozwój emocjonalny dzieci nieśmiałych, problemami w relacjach, potrzebujących wzmocnienia poczucia własnej wartości.

 • październik – grudzień – uczniowie klas VI – VIII;
 • luty – kwiecień – uczniowie klas IV -V;
 • kwiecień – maj – uczniowie klas I – III.

e-mail: m.michalowska@ppp4.pl

mgr Anna Maciejewska – zaprasza na zajęcia: Joga i uważność. Zajęcia adresowane są do uczniów klas I – III.

e-mail: a.maciejewska@ppp4.pl

mgr Maryna Romaniuk – prowadzi zajęcia: Socjoterapeutyczne dla uczniów przybyłych z Ukrainy.

e-mail: m.romaniuk@ppp4.pl

mgr Anna Walkowiak – zaprasza na zajęcia rozwijające kompetencje w zakresie  

radzenia sobie ze stresem (z elementami Metody Mindfulness).

e-mail: a.walkowiak@ppp4.pl