Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 4 w Poznaniu

DLA NAUCZYCIELI

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 4 Poznań-Piątkowo oferuje wsparcie dla nauczycieli w następującym zakresie:

mgr Paulina Niedźwiecka oraz mgr Magdalena Michałowska – prowadzą Grupę Wsparcia dla psychologów oraz  pedagogów.

e-mail: p.niedzwiecka@ppp4.pl, m.michalowska@ppp4.pl

mgr Izabela Peczyńska – prowadzą Grupę Wsparcia dla nauczycieli współorganizujących proces kształcenia.

e-mail: i.peczynska@ppp4.pl

mgr Joanna Stroemich – zaprasza na webinary:

  1. Depresja, samookaleczenia i samobójstwa wśród dzieci i młodzieży. Zapraszamy 07.03.2023 godzina 16.00-17.00 facebook live.
  2. Zaburzenia lękowe u dzieci i młodzieży. Zapraszamy 18.04.2023 godzina 16.00-17.00 facebook live.
  3. Dziecko impulsywne, jak radzić sobie z wybuchami złości. Zapraszamy 30.05.2023 godzina 16.00-17.00 facebook live.

e-mail: j.stroemich@ppp4.pl

mgr Maryna Romaniuk – oferuje swoją pomoc w zakresie wsparcia nauczycieli w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych, wychowawczych dzieci i uczniów, którzy przyjechali z Ukrainy.

e-mail: m.romaniuk@ppp4.pl

mgr Anna Walkowiak – zaprasza nauczycieli z rejonu naszego działania na szkolenie z Metody Mindfulness.

e-mail: a.walkowiak@ppp4.pl

mgr Marta Kmieciak – udziela wsparcia metodycznego dla logopedów z przedszkoli oraz szkół. Proponuje pomoc dla nauczycieli z zakresu dostosowania metod pracy dla uczniów z afazją.

e-mail: m.kmieciak@ppp4.pl

mgr Ewa Siwecka – organizuje spotkania dla Dyrektorów placówek oświatowych z rejonu działania Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 4 Poznań – Piątkowo.

e-mail: e.siwecka@ppp4.pl

Wszyscy pracownicy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 4 Poznań – Piątkowo zapraszają na indywidualne konsultacje nauczycieli z placówek oświatowych z rejonu naszego działania.