Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 4 w Poznaniu

DLA NAUCZYCIELI

Oferujemy wsparcie w zakresie:

  • ustalania sposobów pracy z uczniem, dla którego wydaliśmy opinię (rodzice muszą być poinformowani o konsultacji i wyrazić na nią zgodę),
  • doskonalenia kompetencji wychowawczych (np. budowanie relacji z uczniami i rodzicami, stawianie i egzekwowanie wymagań, motywowania uczniów do uczenia się),
  • rozwoju osobistego (ćwiczenie uważności i spokoju, pewności siebie, stawienie i realizowanie celów rozwojowych),
  • rozpoznawania potrzeb i możliwości rozwojowych i edukacyjnych dzieci i uczniów,
  • organizowania procesu edukacji w sposób najbardziej przyjazny dla uczniów

Formy wsparcia

  • konsultacje indywidualne oraz grupowe, w tym z rodzicami dziecka/ucznia
  • obserwacje dzieci i uczniów podczas zajęć
  • warsztaty i szkolenia
  • grupy wsparcia