Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 4 w Poznaniu

Zaproszenie na spotkanie z dyrektorami szkół i przedszkoli z rejonu Poznań-Piątkowo

Szanowni Państwo Dyrektorzy Szkół,

serdecznie zapraszam na spotkanie w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 4 w Poznaniu, które będzie miało charakter warsztatowy – porozmawiamy o sposobach rozwiązywania problemów wychowawczych i dydaktycznych szczególnie w przypadkach, gdy nie następuje poprawa funkcjonowania dziecka:

18.11.2022 godz. 10.00 dyrektorzy przedszkoli publicznych (potwierdzenie udziału do 16.11.2022)

25.11.2022 godz. 10.00 dyrektorzy przedszkoli niepublicznych (potwierdzenie udziału do 23.11.2022)

02.12.2022 godz. 10.00 dyrektorzy szkół i zespołów szkolno-przedszkolnych (potwierdzenie udziału do 30.11.2022)

Serdecznie Państwa zapraszam. Potwierdzenie udziału w spotkaniu proszę przesłać na adres email: sekretariat@ppp4.pl

Tematy szkoleniowych rad pedagogicznych lub prelekcji dla rodziców dla placówek oświatowych z rejonu Poznań-Piątkowo

W roku szkolnym 2022/2023 oferujemy przeprowadzenie na terenie Państwa placówki szkoleniowych rad pedagogicznych lub prelekcji dla rodziców w wybranej tematyce:

 1. Uczeń z opinią lub z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego w szkole/placówce oświatowej.
 2. Edukacja włączająca w praktyce szkolnej – dobre praktyki i wyzwania.
 3. Dostosowanie wymagań do potrzeb ucznia, zamiast dostosowania ucznia do potrzeb edukacji – organizacja pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi z uwzględnieniem wskazań opinii lub orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej.
 4. Dziecko z zaburzeniami ze spektrum autyzmu w szkole ogólnodostępnej – specyfika funkcjonowania, metody pracy.
 5. Dziecko autystyczne i z Zespołem Aspergera w przedszkolu, szkole.
 6. Emocjonalne i behawioralne problemy dzieci i młodzieży.
 7. Granice i konsekwencje w pracy z dzieckiem/uczniem, zamiast kar.
 8. Zaburzenia nastroju u dzieci i młodzieży. Depresja. Tendencje oraz próby samobójcze i akty autoagresji.
 9. Postawy rodziców i ich wpływ na funkcjonowanie dziecka w rodzinie i w szkole.

Jeśli są Państwo zainteresowani zorganizowaniem na terenie swojej placówki prelekcji dla rodziców lub szkoleniowej rady pedagogicznej prosimy o przesłanie wniosku na adres email: sekretariat@ppp4.pl

Spotkanie dla psychologów i pedagogów szkół z rejonu Poznań-Piątkowo

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy wszystkich nauczycieli współorganizujących proces kształcenia na spotkanie w dniu 04.11.2022 r. o godz. 12:30 w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 4.  Spotkanie będzie miało charakter warsztatowy – porozmawiamy o trudnościach, szansach i wyzwaniach z którymi mierzą się Państwo każdego dnia.

Serdecznie zapraszamy wszystkich nauczycieli.

Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa do 28.10. Do zobaczenia!

Szkoła Dla Rodziców

Szanowni Państwo, 

3.10. 2022 r. rusza kolejna edycja Szkoły dla Rodziców. Spotkania odbywać się będą w poniedziałki o godz. 16:00. Zapraszamy zwłaszcza rodziców dzieci w wieku przedszkolnym oraz klas 1-3.

Na zajęciach poruszać będziemy między innymi kwestie:

 • wspierania funkcjonowania emocjonalnego dziecka i rozwijania jego umiejętności radzenia sobie z doświadczanymi emocjami,
 • wspierania rozwoju poczucia własnej wartości i kształtowania motywacji do pokonywania trudności (w tym motywowania dziecka do nauki),
 • budowania poczucia bezpieczeństwa dziecka poprzez stawianie jasnych granic i konsekwentne egzekwowanie ich przestrzegania.

Zgłoszenia prosimy przesyłać drogą elektroniczną: j.skrzypczak@ppp4.pl

W mailu prosimy o podanie numeru telefonu do rodzica oraz informacji do którego przedszkola/szkoły dziecko uczęszcza.