Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 4 w Poznaniu

Szkoła Dla Rodziców

Szanowni Państwo, 

3.10. 2022 r. rusza kolejna edycja Szkoły dla Rodziców. Spotkania odbywać się będą w poniedziałki o godz. 16:00. Zapraszamy zwłaszcza rodziców dzieci w wieku przedszkolnym oraz klas 1-3.

Na zajęciach poruszać będziemy między innymi kwestie:

  • wspierania funkcjonowania emocjonalnego dziecka i rozwijania jego umiejętności radzenia sobie z doświadczanymi emocjami,
  • wspierania rozwoju poczucia własnej wartości i kształtowania motywacji do pokonywania trudności (w tym motywowania dziecka do nauki),
  • budowania poczucia bezpieczeństwa dziecka poprzez stawianie jasnych granic i konsekwentne egzekwowanie ich przestrzegania.

Zgłoszenia prosimy przesyłać drogą elektroniczną: j.skrzypczak@ppp4.pl

W mailu prosimy o podanie numeru telefonu do rodzica oraz informacji do którego przedszkola/szkoły dziecko uczęszcza.

800-12-12-12

Dziecięcy telefon zaufania Rzecznika Praw Dziecka w języku ukraińskim czynny 7 dni w tygodniu.

W dni powszednie w godzinach 9-14 dyżurują także następujący specjaliści: 

Poniedziałek – ekspert z zakresu spraw socjalnych:
– świadczeń (500 plus, 300 plus, zasiłek i dodatki do zasiłku rodzinnego, pielęgnacyjne itp.);
– udzielania pomocy społecznej;
– spraw socjalnych dzieci wychowywanych w różnych formach opieki zastępczej, w czasie sprawowania opieki i po jej ustaniu;
– działalności domów pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie;
– działalności zakładów opiekuńczo-leczniczych dla dzieci;
– świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa;
– warunków pracy małoletnich;
– spraw mieszkaniowych, lokali zastępczych, socjalnych, eksmisji;
– działania domów dla matek z małymi dzieci i kobiet w ciąży;
– funkcjonowania funduszu alimentacyjnego;
– spraw związanych z niepełnosprawnością nieletnich, rehabilitacją, ochroną zdrowia niepełnosprawnych.

Wtorek – ekspert z zakresu ochrony zdrowia:
– dostępności do świadczeń zdrowotnych;
– praw pacjenta małoletniego;
– środków prawnych przysługujących pacjentom oraz ich przedstawicielom ustawowym /opiekunom w realizacji ich praw.

Środa – ekspert z zakresu prawa rodzinnego i postępowania w sprawach nieletnich oraz prawa i postępowania karnego dotyczącego małoletnich.

Czwartek – ekspert z zakresu edukacji i wychowania:
–  pomocy psychologiczno-pedagogicznej realizowanej w przedszkolach, szkołach i placówkach;
– przemocy rówieśniczej;
– spraw związanych z ocenianiem, klasyfikowaniem i promowaniem uczniów;
– indywidualnego nauczania;
– dowożenia uczniów niepełnosprawnych, jak również innych spraw związanych z organizacją transportu dzieci do szkół;
– współpracy szkoły z rodzicami;
– reorganizacji szkół, likwidacji czy łączenia oddziałów;
– bezpiecznych i higienicznych warunków nauki oraz wychowania.

Piątek – ekspert z zakresu prawa rodzinnego i postępowania w sprawach nieletnich oraz prawa i postępowania karnego dotyczącego małoletnich.

Zaproszenie dla psychologów i pedagogów szkół z rejonu Poznań-Piątkowo. WAŻNE.

W związku z zaistniałą sytuacją w Ukrainie proponujemy spotkanie dla psychologów i pedagogów szkół w celu określenia sposobów wsparcia dzieci i podzielenia się doświadczeniami w tej trudnej sytuacji.

Proponowane terminy:

28.02.2022 godz. 10.30

lub

11.03.2022 godz. 9.30

Prosimy o potwierdzenie wybranego terminu.

Magdalena Michałowska, Izabela Peczyńska