Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 4 w Poznaniu

Szkoła dla Rodziców – nowa edycja

Szanowni Państwo, 25.09. 2022 r. rusza kolejna edycja Szkoły dla Rodziców. Spotkania odbywać się będą w poniedziałki o godz. 16:00. Zapraszamy zwłaszcza rodziców dzieci w wieku przedszkolnym oraz klas 1-3. Na zajęciach poruszać będziemy między innymi kwestie:

 • wspierania funkcjonowania emocjonalnego dziecka i rozwijania jego umiejętności radzenia sobie z doświadczanymi emocjami,
 • wspierania rozwoju poczucia własnej wartości i kształtowania motywacji do pokonywania trudności (w tym motywowania dziecka do nauki),
 • budowania poczucia bezpieczeństwa dziecka poprzez stawianie jasnych granic i konsekwentne egzekwowanie ich przestrzegania.

Zgłoszenia prosimy przesyłać drogą elektroniczną: j.skrzypczak@ppp4.pl

W mailu prosimy o podanie numeru telefonu do rodzica oraz informacji do którego przedszkola/szkoły dziecko uczęszcza.

Webinar na Facebooku: Dziecko impulsywne, jak radzić sobie z wybuchami złości.

Podczas webinaru dowiedzą się Państwo o tym, co jest przyczyną zachowań impulsywnych dzieci. Jak sobie radzić z wybuchami złości i jak im zapobiegać. W jaki sposób zadbać o siebie, dziecko i innych członków rodziny w trakcie wybuchu trudnych emocji.

Webinar poprowadzi mgr Joanna Stroemich – psycholożka Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 4 Poznań-Piątkowo.

30.05.2023 godz. 16.00.

https://www.facebook.com/events/6295587183820977?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A[]%7D

Spotkanie w sprawie awansu zawodowego

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół i przedszkoli z rejonu Poznań-Piątkowo,

Serdecznie zapraszam na spotkanie w dniu 20.04.2022r., o godzinie 10:00 w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 4 Poznań-Piątkowo. Spotkanie będzie miało charakter warsztatowy – zmiany w awansie zawodowym – obowiązki dyrektora w związku ze zmianami prawnymi. W spotkaniu będzie uczestniczyła Pani Urszula Wittchen – nauczyciel konsultant ds. rozwoju zawodowego z Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu.

Serdecznie Państwa zapraszam.

Ewa Siwecka

Oferta pracy

Opis/etat/liczba godzin: specjalista ds. administracji, ¾ etatu (30h tygodniowo), praca od 01.06.2023r.

Wymagania:

Wykształcenie średnie lub wyższe (preferowane kierunkowe) z posiadanym doświadczeniem na podobnym stanowisku. Pełna zdolność do czynności prawnych i korzystania w pełni z praw publicznych. Biegła obsługa komputera w obrębie edytorów tekstu, arkuszy kalkulacyjnych, programów pocztowych. Bardzo dobra organizacja czasu pracy, samodzielność, dokładność – umiejętność współpracy w zespole, komunikatywność.

Zakres obowiązków:

 1. Przyjmowanie i wysyłanie korespondencji. 
 2. Prowadzenie dziennika poczty przychodzącej i wychodzącej. 
 3. Pośredniczenie w kontaktach dyrektora z pracownikami, interesantami. 
 4. Przyjmowanie wniosków o przeprowadzenie badań i wniosków o wydanie opinii. 
 5. Przygotowywanie wydruku pism wychodzących i opinii. 
 6. Prowadzenie rejestru osób przyjętych w Poradni. 
 7. Inne czynności służbowe zlecone przez dyrektora poradni w toku bieżącej pracy. 
 8. Prowadzenie składnicy akt. 
 9. Przestrzeganie zasad tajemnicy służbowej. 
 10. Godziny pracy w tygodniu: według harmonogramu pracy.

Uwagi:

CV, list motywacyjny, kserokopie lub skan dokumentów poświadczających posiadane wykształcenie.

Zgłoszenia prosimy kierować na adres

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 4 Poznań-Piątkowo

Os. B. Chrobrego 105

60-681 Poznań

e-mail: sekretariat@ppp4.pl

Terminy

Oferta ważna od: 2023-04-17

Oferta ważna do: 2023-05-19

Dane osobowe

Prosimy też o dopisanie klauzuli: 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (t.j. Dz. U. z 2015 r poz. 2135 ze zm.).