Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 4 w Poznaniu

WAŻNE – dotyczy orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego na kolejny etap edukacyjny

Przewodnicząca Zespołu Orzekającego działającego w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 4 Poznań-Piątkowo zwraca się z prośbą do pedagogów i psychologów szkolnych, rodziców, opiekunów dzieci, którym wydane zostały orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, a jego ważność kończy się w roku szkolnym 2023/2024 o składanie wniosków o przeprowadzenie badań celem wydania dokumentu na kolejny etap edukacyjny.

Jednocześnie informuję iż, dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane z uwagi na spektrum autyzmu powinny zgłaszać się do Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych nr 1 w Poznaniu.

Wiąże się to z koniecznością wydania orzeczeń przed rozpoczęciem roku szkolnego 2024/2025.

Bliższe informacje udzielane są pod numerem telefonu 61 823-44-31.

Przewodnicząca Zespołu Orzekającego

w Poradni psychologiczno-Pedagogicznej nr 4 Poznań-Piątkowo

mgr Ewa Siwecka

Warsztaty dla Rodziców

Szanowni Rodzice, 

serdecznie zapraszamy na cykl warsztatów dla rodziców mających na celu rozwijanie umiejętności wychowawczych.  Zajęcia będą przede wszystkim przestrzenią dla rozmów i wymiany doświadczeń oraz zapewnią Państwu nabywanie nowych i doskonalenie posiadanych kompetencji rodzicielskich.

Pierwsze zajęcia odbędą się 29.01.2024. o godzinie 14:45 na terenie Poradni.

Zgłoszenia prosimy przesyłać drogą elektroniczną: p.niedzwiecka@ppp4.pl

Ilość miejsc ograniczona.

W mailu proszę o podanie numeru telefonu do rodzica oraz informacji, do której szkoły dziecko uczęszcza.

Z poważaniem

Paulina Niedźwiecka – pedagog

Anna Walkowiak – psycholog

Zaproszenie dla psychologów i pedagogów szkół z rejonu Poznań-Piątkowo

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy wszystkich psychologów i pedagogów szkół na spotkanie grupy wsparcia w dniu 24.01.2024 r. w godz. 12:00-14.00. Spotkanie poświęcone będzie tematyce autyzmu.

Spotkanie odbędzie się w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 4, os. Bolesława Chrobrego 105 w Poznaniu.

Serdecznie zapraszamy!!

Spotkanie poprowadzą:

Magdalena Michałowska

Paulina Niedźwiecka

Zajęcia dla rodziców radzenia sobie ze stresem i lękiem u dzieci

Szanowni Państwo, 

serdecznie zapraszamy Rodziców na spotkania z radzenia sobie ze stresem i lękiem.

Spotkania przeznaczone są dla rodziców dzieci ze szkół znajdujących się w rejonie działania Poradni i mają na celu poszerzenia wiedzy oraz zdobycie umiejętności  radzenia sobie z różnymi emocjami, lękami i strestem jakim spotykają się na co dzień Państwa dzieci.

Pierwsze zajęcia odbędą się 23.11.2023 o godzinie 15:50 na terenie Poradni.

Zgłoszenia prosimy przesyłać drogą elektroniczną: a.walkowiak@ppp4.pl W mailu prosimy o podanie numeru telefonu do rodzica oraz informacji, do której szkoły dziecko uczęszcza.

Anna Walkowiak