Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 4 w Poznaniu

Zajęcia dla rodziców radzenia sobie ze stresem i lękiem u dzieci

Szanowni Państwo,  serdecznie zapraszamy Rodziców na spotkania z radzenia sobie ze stresem i lękiem. Spotkania przeznaczone są dla rodziców dzieci ze szkół znajdujących się w rejonie działania Poradni i mają na celu poszerzenia wiedzy oraz zdobycie umiejętności  radzenia sobie z różnymi emocjami, lękami i strestem jakim spotykają się na co dzień Państwa…

Spotkania dla Rodziców nastolatków (12-18 lat)

Szanowni Państwo,  serdecznie zapraszamy na spotkania dla rodziców nastolatków (12-18 lat). Zajęcia te będą przede wszystkim przestrzenią dla rozmów i wymiany doświadczeń, mogą zapewnić Państwu dodatkowe informacje i pomoc w radzeniu sobie z różnymi emocjami, myślami i trudnościami, z jakimi spotykacie się na co dzień. Pierwsze zajęcia odbędą się 4.12.2023. o godzinie…

Oferta pracy – nauczyciel pedagog

Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 4 Poznań-Piątkowo OGŁASZA NABÓR na stanowisko nauczyciela pedagoga Zakres podstawowych czynności: Prowadzenie diagnozy pedagogicznej zgodnie z przekazywanymi wnioskami (uwzględniającej przeprowadzenie wywiadu z rodzicem/opiekunem prawnym). Konsultacje i porady dla rodziców i nauczycieli, innych specjalistów zgodnie ze zgłaszanymi potrzebami. Udzielanie instruktażu dotyczącego pracy z dzieckiem w…

Szkoła dla Rodziców – nowa edycja

Szanowni Państwo, 25.09. 2022 r. rusza kolejna edycja Szkoły dla Rodziców. Spotkania odbywać się będą w poniedziałki o godz. 16:00. Zapraszamy zwłaszcza rodziców dzieci w wieku przedszkolnym oraz klas 1-3. Na zajęciach poruszać będziemy między innymi kwestie: Zgłoszenia prosimy przesyłać drogą elektroniczną: j.skrzypczak@ppp4.pl W mailu prosimy o podanie numeru telefonu do rodzica oraz…