Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 4 w Poznaniu

Zaproszenie na spotkanie z dyrektorami szkół i przedszkoli z rejonu Poznań-Piątkowo

Szanowni Państwo Dyrektorzy Szkół, serdecznie zapraszam na spotkanie w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 4 w Poznaniu, które będzie miało charakter warsztatowy – porozmawiamy o sposobach rozwiązywania problemów wychowawczych i dydaktycznych szczególnie w przypadkach, gdy nie następuje poprawa funkcjonowania dziecka: 18.11.2022 godz. 10.00 dyrektorzy przedszkoli publicznych (potwierdzenie udziału do 16.11.2022) 25.11.2022 godz.…

Tematy szkoleniowych rad pedagogicznych lub prelekcji dla rodziców dla placówek oświatowych z rejonu Poznań-Piątkowo

W roku szkolnym 2022/2023 oferujemy przeprowadzenie na terenie Państwa placówki szkoleniowych rad pedagogicznych lub prelekcji dla rodziców w wybranej tematyce: Uczeń z opinią lub z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego w szkole/placówce oświatowej. Edukacja włączająca w praktyce szkolnej – dobre praktyki i wyzwania. Dostosowanie wymagań do potrzeb ucznia, zamiast dostosowania…

Spotkanie dla psychologów i pedagogów szkół z rejonu Poznań-Piątkowo

Szanowni Państwo, serdecznie zapraszamy wszystkich nauczycieli współorganizujących proces kształcenia na spotkanie w dniu 04.11.2022 r. o godz. 12:30 w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 4.  Spotkanie będzie miało charakter warsztatowy – porozmawiamy o trudnościach, szansach i wyzwaniach z którymi mierzą się Państwo każdego dnia. Serdecznie zapraszamy wszystkich nauczycieli. Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa…

Szkoła Dla Rodziców

Szanowni Państwo,  3.10. 2022 r. rusza kolejna edycja Szkoły dla Rodziców. Spotkania odbywać się będą w poniedziałki o godz. 16:00. Zapraszamy zwłaszcza rodziców dzieci w wieku przedszkolnym oraz klas 1-3. Na zajęciach poruszać będziemy między innymi kwestie: wspierania funkcjonowania emocjonalnego dziecka i rozwijania jego umiejętności radzenia sobie z doświadczanymi emocjami, wspierania rozwoju…