Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 4 w Poznaniu

Zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci z Ukrainy – zapisy

Zapraszamy na zajęcia dzieci z Ukrainy w wieku 9-11 lat, które mają trudności o charakterze emocjonalnym: – płaczliwość, – trudności w nawiązywaniu relacji rówieśniczych, – brak poczucia bezpieczeństwa, – bierność i zobojętnienie, – chwiejność emocjonalna,  – lęk separacyjny z rodzicem,  – obniżony nastrój. Zajęcia będą się odbywały w Poradni, od…

Spotkania z dyrektorami placówek z rejonu Poznań-Piątkowo

Szanowni Państwo Dyrektorzy Szkół, Zespołów Szkolno-Przedszkolnych, Przedszkoli Publicznych i Niepublicznych serdecznie zapraszam Państwa na spotkanie w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 4 w Poznaniu, które będzie miało charakter warsztatowy – Zmiany w awansie zawodowym – obowiązki dyrektora w związku ze zmianami prawnymi.  17.03.2023r.  godz. 10.00 dyrektorzy przedszkoli publicznych (potwierdzenie udziału do 15.03.2023r.) 24.03.2023r.  godz.…

Spotkanie psychologów i pedagogów ze szkół z rejonu Poznań-Piątkowo

Szanowni Państwo, serdecznie zapraszamy wszystkich psychologów i pedagogów szkół na spotkanie grupy wsparcia w dniu 27.01.2023 r. o godz. 10:00. Spotkanie odbędzie się w Szkole Podstawowej nr 17, Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 11, os. Bolesława Chrobrego 105 w Poznaniu. Serdecznie zapraszamy!! Spotkanie poprowadzą: Magdalena Michałowska i Paulina Niedźwiecka

Depresja, samookaleczenia i samobójstwa wśród dzieci i młodzieży – webinar na Facebooku

Podczas webinaru dowiedzą się Państwo jak rozpoznawać symptomy depresji u dziecka. Gdzie szukać pomocy i w jaki sposób wspierać dziecko z depresją.  Jak rozmawiać z dzieckiem o depresji.  Jak reagować na samookaleczenia. Jak zorganizować kształcenie dla dziecka z depresją. Webinar poprowadzi mgr Joanna Stroemich – psycholożka Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 4…

Wsparcie dla nauczycieli (w języku ukraińskim, rosyjskim, polskim)

Szanowni Państwo Dyrektorzy Szkół i Przedszkoli z rejonu Poznań-Piątkowo, Pani mgr Maryna Romaniuk – psycholożka Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 4 w Poznaniu oferuje swoją pomoc w zakresie wsparcia nauczycieli w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych, wychowawczych dzieci i uczniów, którzy przyjechali z Ukrainy. Jeżeli są Państwo zainteresowani zorganizowaniem na terenie swojej placówki spotkania…