Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 4 w Poznaniu

Czy dziecko musi czytać na głos?