Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 4 w Poznaniu

DLA RODZICÓW

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 4 Poznań-Piątkowo oferuje wsparcie dla rodziców w następującym zakresie:

mgr Dorota Juriewicz –prowadzi warsztaty oraz wygłoszenie prelekcji dla rodziców w wybranej tematyce:

  1. Emocjonalne i behawioralne problemy dzieci i młodzieży.
  2. Granice i konsekwencje w pracy z dzieckiem zamiast kar.
  3. Zaburzenia nastroju u dzieci i młodzieży. Depresja. Tendencje oraz próby samobójcze i akty autoagresji.
  4. Postawy rodziców i ich wpływ na funkcjonowanie dziecka w rodzinie i w szkole.

e-mail: d.juriewicz@ppp4.pl

mgr Paulina Niedźwiecka – zaprasza mamy dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym na spotkania Grupy Wsparcia.

e-mail: p.niedzwiecka@ppp4.pl

mgr Anna Walkowiak oraz mgr Paulina Niedźwiecka – na terenie Poradni prowadzą: Warsztaty dla rodziców dzieci i młodzieży, wspierające rozwój kompetencji wychowawczych.

e-mail: a.walkowiak@ppp4.pl, p.niedzwiecka@ppp4.pl

mgr Anna Walkowiak – zaprasza na warsztaty antystresowe w oparciu o Metodę Mindfulness.

e-mail: a.walkowiak@ppp4.pl

mgr Joanna Skrzypczak – prowadzi na terenie naszej placówki: Szkołę dla rodziców dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

e-mail: j.skrzypczak@ppp4.pl

mgr Maryna Romaniuk – udziela wsparcia terapeutycznego rodziców przybyłych z Ukrainy.

e-mail: m.romaniuk@ppp4.pl

mgr Marta Kmieciak – indywidualne konsultacje i wsparcie rozwoju mowy.

e-mail: m.kmieciak@ppp4.pl

mgr Joanna Skrzypczak oraz mgr Anna Walkowiak – zapraszają na: Grupę Wsparcia dla rodziców nastolatków.

e-mail: j.skrzypczak@ppp4.pl, a.walkowiak@wp.pl

Wszyscy pracownicy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 4 Poznań – Piątkowo zapraszają na indywidualne konsultacje rodziców dzieci i młodzieży uczęszczających do placówek oświatowych z rejonu naszego działania.