Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 4 w Poznaniu

WAŻNE – dotyczy orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego na kolejny etap edukacyjny

WAŻNE – dotyczy orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego na kolejny etap edukacyjny

Przewodnicząca Zespołu Orzekającego działającego w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 4 Poznań-Piątkowo zwraca się z prośbą do pedagogów i psychologów szkolnych, rodziców, opiekunów dzieci, którym wydane zostały orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, a jego ważność kończy się w roku szkolnym 2023/2024 o składanie wniosków o przeprowadzenie badań celem wydania dokumentu na kolejny etap edukacyjny.

Jednocześnie informuję iż, dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane z uwagi na spektrum autyzmu powinny zgłaszać się do Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych nr 1 w Poznaniu.

Wiąże się to z koniecznością wydania orzeczeń przed rozpoczęciem roku szkolnego 2024/2025.

Bliższe informacje udzielane są pod numerem telefonu 61 823-44-31.

Przewodnicząca Zespołu Orzekającego

w Poradni psychologiczno-Pedagogicznej nr 4 Poznań-Piątkowo

mgr Ewa Siwecka