Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 4 w Poznaniu

Zajęcia grupowe TUS

Zapraszamy na zajęcia grupowe dla dzieci w formie intensywnego treningu umiejętności społecznych (TUS).

Trening Umiejętności Społecznych (TUS) to forma grupowej terapii, wspierająca rozwój emocjonalny i społeczny dzieci. Podczas zajęć dzieci uczą się m.in. jak rozpoznawać i nazywać emocje swoje i innych, jak budować relacje z rówieśnikami, jak radzić sobie z napięciem w sytuacjach społecznych. Umiejętności te dzieci nabywają w trakcie gier i zabaw oraz w trakcie interakcji pomiędzy uczestnikami grupy.

Zapraszamy do udziału w TUS, dzieci, które:

– mają trudności w inicjowaniu i utrzymywaniu relacji rówieśniczych

– mają szeroko rozumiane trudności w interakcjach społecznych

– mają trudności z adaptacją do nowych sytuacji.

Najważniejszym celem zajęć jest:

– trening modyfikowania zachowań na bardziej aprobowane społecznie,

– kształtowanie umiejętności budowania relacji,

– uczenie rozpoznawania emocji i potrzeb, mimiki, mowy ciała,

– odreagowanie napięć emocjonalnych,

– kształtowanie umiejętności komunikacyjnych,

– rozwijanie świadomości własnego ciała i poczucia granic osobistych,

– ćwiczenie asertywności i umiejętności współpracy,

– nauka radzenia sobie z niepowodzeniami,

– kształtowanie umiejętności wyrażania własnych potrzeb i emocji.

Informacje organizacyjne:

– START – początek listopada

– 1 raz w tygodniu (wtorek), godz. 16:30 – 17:30

– czas trwania –  60min

– przez 10 tygodni,

– grupa może liczyć 4-6 osób,

–  przedział wiekowy – 7-9 lat

Udział w TUS poprzedzony jest konsultacją z rodzicem/rodzicami w celu ustalenia, czy taka forma pracy jest adekwatnym rozwiązaniem dla dziecka.

Zgłoszenia zawierające imię i nazwisko dziecka, klasę oraz szkołę prosimy kierować pod adres mailowy: a.szmyt@ppp4.pl

W mailu proszę o podanie numeru telefonu do rodzica oraz wieku dziecka oraz krótką informację na temat trudności dziecka.

Zapraszamy!

Warsztaty dla rodziców

Szanowni Państwo,

21.10.2021 r. rusza kolejna edycja Szkoły dla Rodziców dzieci w wieku przedszkolnym i klas I-III. Dwugodzinne spotkania (16-18) będą odbywały się w czwartki. Będziemy poruszać na nich tematy dotyczące:

    • potrzeb i uczuć rodziców i dzieci,

    • zasad i granic w wychowywaniu,

    • pochwał i kar,

    • motywowania dzieci i rozwijania ich samodzielności,

    • konstruktywnego rozwiązywania konfliktów.

Zajęcia odbywać się będą w kontakcie bezpośrednim, przez co jest ograniczona ilość miejsc do ośmiu osób.

Osoby chcące wziąć udział, proszę o przysłanie zgłoszenia na adres email: j.skrzypczak@ppp4.pl

W mailu proszę o podanie numeru telefonu do rodzica oraz wieku dziecka.

Zapraszamy!! 

Zapraszamy na Trening Umiejętności Społecznych

Trening Umiejętności Społecznych (TUS) to forma grupowej terapii, wspierająca rozwój emocjonalny i społeczny dzieci. Podczas zajęć dzieci uczą się m.in. jak rozpoznawać i nazywać emocje swoje i innych, jak budować relacje z rówieśnikami, jak radzić sobie z napięciem w sytuacjach społecznych. Umiejętności te dzieci nabywają w trakcie gier i zabaw oraz w trakcie interakcji pomiędzy uczestnikami grupy. Zajęcia prowadzone są przez psychologa.

Zapraszamy do udziału w TUS, dzieci, które:

– mają trudności w inicjowaniu i utrzymywaniu relacji rówieśniczych,

– są nieśmiałe, wycofane społecznie,

– mają trudności z adaptacją do nowych sytuacji.

Najważniejszym celem zajęć jest:

– kształtowanie umiejętności budowania relacji,

– uczenie rozpoznawania emocji i potrzeb, mimiki, mowy ciała,

– odreagowanie napięć emocjonalnych,

– kształtowanie umiejętności komunikacyjnych,

– rozwijanie świadomości własnego ciała i poczucia granic osobistych,

– ćwiczenie asertywności i umiejętności współpracy,

– nauka radzenia sobie z niepowodzeniami,

– kształtowanie umiejętności wyrażania własnych potrzeb i emocji.

Informacje organizacyjne:

Zajęcia będą odbywały się 2 razy w tygodniu przez okres wakacji (lipiec-sierpień), a czas ich trwania to 50 minut. Grupa może liczyć 4-6 osób, przedział wiekowy uczestników ustalony zostanie na podstawie otrzymanych zgłoszeń.

Udział w TUS poprzedzony jest konsultacją z rodzicem/rodzicami w celu ustalenia, czy taka forma pracy jest adekwatnym rozwiązaniem dla dziecka.

Zgłoszenia zawierające imię i nazwisko dziecka, klasę oraz szkołę prosimy kierować pod adres mailowy: p.augustyniak@ppp4.pl.

Zaproszenie dla nauczycieli i rodziców

W związku z bardzo dużym zainteresowaniem ze strony nauczycieli i rodziców tematem „Mindfulness jako metoda obniżania stresu oraz budowania dobrostanu ucznia, nauczyciela i rodzica. Uważność w codziennej praktyce”, postanowiliśmy zorganizować ostatnie w tym roku szkolnym spotkanie (teoretyczno-praktyczne)

na platformie Teams w dniu 20 maja 2021 r. w godz. 17.30-19.00.

Na zgłoszenia oczekujemy do 17.05.2021 na adres: a.walkowiak@ppp4.pl

Link na szkolenie zostanie przesłany na wskazany w zgłoszeniu adres email.

Z poważaniem

                                                   Anna Walkowiak

Warsztaty dla rodziców dzieci w wieku przedszkolnym. Terapia ręki.

Zapraszam rodziców, którzy u swoich dzieci zauważają trudności manualne, grafomotoryczne, obniżony poziom graficzny pisma, osłabione mechanizmy równoważne, zachowanie nieprawidłowej postawy ciała podczas pracy przy stoliku.

Chciałabym podpowiedzieć Państwu jak pracować z dzieckiem w celu ułatwienie nauki pisania oraz rysowania, poprawnego posługiwania się przedmiotami, np. kredkami czy długopisem, oraz koordynacją wzroku i słuchu z ruchem.

Terapia Ręki to nie tylko ćwiczenia dłoni i palców, ale przede wszystkim ćwiczenia całego ciała.

Spotkanie odbędzie się  w kontakcie bezpośrednim, przez co jest ograniczona ilość miejsc do ośmiu osób.

 Osoby chcące wziąć udział w spotkaniu proszę o przysłanie zgłoszenia na adres e-mail  e.siwecka@ppp4.pl

Termin spotkania:

31.05.2021 godzina 17:00-18:00

Prowadząca: Ewa  Siwecka – pedagog PPP4

Warsztaty dla nauczycieli dzieci w wieku przedszkolnym. Terapia ręki.

Warsztaty zostały przygotowane  z myślą o dzieciach w wieku przedszkolnym, które przejawiają trudności w czynnościach samoobsługowych, mają obniżone lub podwyższone napięcia w obrębie kończyn górnych, posiadają trudności z koordynacją obu rąk, niechętnie podejmują czynności grafomotoryczne, posiadają zalecenia do ćwiczeń manualnych, grafomotorycznych czy też terapii ręki.

Chciałabym podzielić się swoimi doświadczeniami na temat tego,   jak pracować z dzieckiem w celu ułatwienie nauki pisania i rysowania, poprawnego posługiwania się przedmiotami oraz koordynacją wzroku i słuchu z ruchem.

Terapia Ręki to nie tylko ćwiczenia dłoni i palców, ale przede wszystkim ćwiczenia całego ciała.

Spotkanie odbędzie się w kontakcie bezpośrednim, przez co jest ograniczona ilość miejsc do ośmiu osób.

 Osoby chcące wziąć udział w spotkaniu proszę o przysłanie zgłoszenia na adres e-mail  e.siwecka@ppp4.pl

Termin spotkania:

10.05.2021 godzina 17:00-18:00

Prowadząca: Ewa  Siwecka – pedagog PPP4

Grupa wsparcia dla rodziców dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.

Zapraszam rodziców, którzy chcą w przyjaznej i miłej atmosferze porozmawiać o swoich trudnościach i radościach związanych z  wychowywaniem dziecka z orzeczeniem. W trakcie spotkań, będzie można dowiedzieć się od specjalistów oraz innych rodziców, co należy robić w trudnych sytuacjach, jakie prawa przysługują rodzicom i opiekunom, zdobyć wiedzę dotyczącą  tego, jak być lepszym rodzicem dla swojego dziecka i lepiej  troszczyć się o siebie.

Spotkania będą się  odbywać  w kontakcie bezpośrednim, przez co jest ograniczona ilość miejsc do ośmiu osób.

 Osoby chcące wziąć udział w spotkaniu proszę o przysłanie zgłoszenia na adres e-mail  e.siwecka@ppp4.pl

Terminy spotkań:

07.06.2021 godzina 17:00

14.06.2021 godzina 17:00

21.06.2021 godzina 17:00

Prowadząca: Ewa  Siwecka – pedagog PPP4