Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 4 w Poznaniu

Wsparcie terapeutyczne dla dzieci i ich rodziców pochodzących z Ukrainy

Pani mgr Maryna Romaniuk – psycholożka Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 4 Poznań- Piątkowo udziela wsparcia terapeutycznego dla dzieci i ich rodziców przybyłych z Ukrainy z rejonu naszego działania. Przeprowadza także diagnozę psychologiczną. Osoby zgłaszające się mogą liczyć na pomoc w zakresie wsparcia przy rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych oraz innych form bezpośredniej pomocy psychologicznej. Pomoc jest udzielana w języku ukraińskim oraz rosyjskim.   Informacja i zapisy: telefon: 61 823 44 31 e-mail: sekretariat@ppp4.pl  

Марина Романюк, магістр психології Кабінетів Психологічно-Педагогічної опіки (Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 4 Poznań-Piątkowо) надає психологічні консультації, а також проводить психологічну діагностику для дітей з України, що відвідують навчальні заклади територіально підпорядковані PPP nr 4. Батьки та діти з України, що звертаються за допомогою, можуть розраховувати на діагностику та підтримку у вирішенні психологічних і виховавчих проблем, а також на інші форми безпосередньої психологічної допомоги. Допомога надається українською та російською мовами. Інформація та запис на консультацію: телефон: 61 823 44 31 електронна адреса: sekretariat@ppp4.pl

Zajęcia socjoterapeutyczna dla dzieci z Ukrainy ze szkół z rejonu Poznań-Piatkowo

Na terenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 4 Poznań- Piątkowo prowadzone są zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci, które przyjechały z Ukrainy. Zapraszamy uczniów klas IV-V z rejonu naszego działania. Zajęcia przeprowadzane są w środy o godzinie 14.30-15.15  

Informacja i zapisy: mgr Maryna Romaniuk telefon: 61 823 44 31 e-mail: m.romaniuk@ppp4.pl    

В Кабінетах Опіки Психологічно-Педагогічної номер 4 (Poznań- Piątkowo) проводяться заняття з соціальної терапії для дітей, що приїхали з України. Запрошуємо учнів IV-V класів з навчальних закладів територіально підпорядкованих нашим Кабінетам (PPP nr 4) Заняття відбуваються щосереди о годині 14.30-15.15 Інформація та запис на заняття: Марина Романюк (психолог) телефон (PPP nr 4): 61 823 44 31 електронна адреса: m.romaniuk@ppp4.pl  

Pomoc dla dzieci i ich rodziców z Ukrainy

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 4 Poznań-Piątkowo udziela pomocy psychologicznej dla dzieci i ich rodziców przybywających z Ukrainy. Wsparciem obejmujemy dzieci w wieku od urodzenia do rozpoczęcia nauki oraz  uczęszczające do placówek oświatowych z rejonu działania PPP4. Pomoc udzielane jest w języku ukraińskim oraz rosyjskim.

Osoby zainteresowane proszone są o kontakt z mgr Maryną Romaniuk – psycholożką, tel. 61 823 44 31 e-mail: m.romaniuk@ppp4.pl  

 Кабінети Опіки Психологічно-Педагогічної (Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 4) надають психологічну допомогу дітям та їхнім батькам, котрі приїздять з України. Пропонуємо допомогу для дітей від народження до початку шкільного навчання, а також для тих, що відвідують навчальні заклади територіально підпорядковані PPP nr 4. Допомога надається ураїнською або російською мовою. В разі потреби звертайтесь до магістра психології Марини Романюк Телефон (PPP nr 4): 61 823 44 31 e-mail: m.romaniuk@ppp4.pl

Spotkania dla rodziców nastolatków

Szanowni Państwo, 

serdecznie zapraszamy na spotkania dla rodziców nastolatków (12-18 lat) ze szkół znajdujących się w rejonie działania Poradni. Zajęcia te będą przede wszystkim przestrzenią dla rozmów i wymiany doświadczeń, mogą zapewnić Państwu dodatkowe informacje i pomoc w radzeniu sobie z różnymi emocjami, myślami i trudnościami, z jakimi spotykacie się na co dzień.

Pierwsze zajęcia odbędą się 20.02.2023. o godzinie 16:15 – 17:45 na terenie Poradni. Spotykać będziemy się co dwa tygodnie.

Zgłoszenia prosimy przesyłać drogą elektroniczną: j.skrzypczak@ppp4.pl lub a.walkowiak@ppp4.pl

W mailu prosimy o podanie numeru telefonu do rodzica oraz informacji, do której szkoły dziecko uczęszcza.

Zaproszenie na spotkanie z dyrektorami szkół i przedszkoli z rejonu Poznań-Piątkowo

Szanowni Państwo Dyrektorzy Szkół,

serdecznie zapraszam na spotkanie w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 4 w Poznaniu, które będzie miało charakter warsztatowy – porozmawiamy o sposobach rozwiązywania problemów wychowawczych i dydaktycznych szczególnie w przypadkach, gdy nie następuje poprawa funkcjonowania dziecka:

18.11.2022 godz. 10.00 dyrektorzy przedszkoli publicznych (potwierdzenie udziału do 16.11.2022)

25.11.2022 godz. 10.00 dyrektorzy przedszkoli niepublicznych (potwierdzenie udziału do 23.11.2022)

02.12.2022 godz. 10.00 dyrektorzy szkół i zespołów szkolno-przedszkolnych (potwierdzenie udziału do 30.11.2022)

Serdecznie Państwa zapraszam. Potwierdzenie udziału w spotkaniu proszę przesłać na adres email: sekretariat@ppp4.pl

Tematy szkoleniowych rad pedagogicznych lub prelekcji dla rodziców dla placówek oświatowych z rejonu Poznań-Piątkowo

W roku szkolnym 2022/2023 oferujemy przeprowadzenie na terenie Państwa placówki szkoleniowych rad pedagogicznych lub prelekcji dla rodziców w wybranej tematyce:

 1. Uczeń z opinią lub z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego w szkole/placówce oświatowej.
 2. Edukacja włączająca w praktyce szkolnej – dobre praktyki i wyzwania.
 3. Dostosowanie wymagań do potrzeb ucznia, zamiast dostosowania ucznia do potrzeb edukacji – organizacja pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi z uwzględnieniem wskazań opinii lub orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej.
 4. Dziecko z zaburzeniami ze spektrum autyzmu w szkole ogólnodostępnej – specyfika funkcjonowania, metody pracy.
 5. Dziecko autystyczne i z Zespołem Aspergera w przedszkolu, szkole.
 6. Emocjonalne i behawioralne problemy dzieci i młodzieży.
 7. Granice i konsekwencje w pracy z dzieckiem/uczniem, zamiast kar.
 8. Zaburzenia nastroju u dzieci i młodzieży. Depresja. Tendencje oraz próby samobójcze i akty autoagresji.
 9. Postawy rodziców i ich wpływ na funkcjonowanie dziecka w rodzinie i w szkole.

Jeśli są Państwo zainteresowani zorganizowaniem na terenie swojej placówki prelekcji dla rodziców lub szkoleniowej rady pedagogicznej prosimy o przesłanie wniosku na adres email: sekretariat@ppp4.pl

Spotkanie dla psychologów i pedagogów szkół z rejonu Poznań-Piątkowo

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy wszystkich nauczycieli współorganizujących proces kształcenia na spotkanie w dniu 04.11.2022 r. o godz. 12:30 w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 4.  Spotkanie będzie miało charakter warsztatowy – porozmawiamy o trudnościach, szansach i wyzwaniach z którymi mierzą się Państwo każdego dnia.

Serdecznie zapraszamy wszystkich nauczycieli.

Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa do 28.10. Do zobaczenia!

Szkoła Dla Rodziców

Szanowni Państwo, 

3.10. 2022 r. rusza kolejna edycja Szkoły dla Rodziców. Spotkania odbywać się będą w poniedziałki o godz. 16:00. Zapraszamy zwłaszcza rodziców dzieci w wieku przedszkolnym oraz klas 1-3.

Na zajęciach poruszać będziemy między innymi kwestie:

 • wspierania funkcjonowania emocjonalnego dziecka i rozwijania jego umiejętności radzenia sobie z doświadczanymi emocjami,
 • wspierania rozwoju poczucia własnej wartości i kształtowania motywacji do pokonywania trudności (w tym motywowania dziecka do nauki),
 • budowania poczucia bezpieczeństwa dziecka poprzez stawianie jasnych granic i konsekwentne egzekwowanie ich przestrzegania.

Zgłoszenia prosimy przesyłać drogą elektroniczną: j.skrzypczak@ppp4.pl

W mailu prosimy o podanie numeru telefonu do rodzica oraz informacji do którego przedszkola/szkoły dziecko uczęszcza.