Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 4 w Poznaniu

800-12-12-12

Dziecięcy telefon zaufania Rzecznika Praw Dziecka w języku ukraińskim czynny 7 dni w tygodniu.

W dni powszednie w godzinach 9-14 dyżurują także następujący specjaliści: 

Poniedziałek – ekspert z zakresu spraw socjalnych:
– świadczeń (500 plus, 300 plus, zasiłek i dodatki do zasiłku rodzinnego, pielęgnacyjne itp.);
– udzielania pomocy społecznej;
– spraw socjalnych dzieci wychowywanych w różnych formach opieki zastępczej, w czasie sprawowania opieki i po jej ustaniu;
– działalności domów pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie;
– działalności zakładów opiekuńczo-leczniczych dla dzieci;
– świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa;
– warunków pracy małoletnich;
– spraw mieszkaniowych, lokali zastępczych, socjalnych, eksmisji;
– działania domów dla matek z małymi dzieci i kobiet w ciąży;
– funkcjonowania funduszu alimentacyjnego;
– spraw związanych z niepełnosprawnością nieletnich, rehabilitacją, ochroną zdrowia niepełnosprawnych.

Wtorek – ekspert z zakresu ochrony zdrowia:
– dostępności do świadczeń zdrowotnych;
– praw pacjenta małoletniego;
– środków prawnych przysługujących pacjentom oraz ich przedstawicielom ustawowym /opiekunom w realizacji ich praw.

Środa – ekspert z zakresu prawa rodzinnego i postępowania w sprawach nieletnich oraz prawa i postępowania karnego dotyczącego małoletnich.

Czwartek – ekspert z zakresu edukacji i wychowania:
–  pomocy psychologiczno-pedagogicznej realizowanej w przedszkolach, szkołach i placówkach;
– przemocy rówieśniczej;
– spraw związanych z ocenianiem, klasyfikowaniem i promowaniem uczniów;
– indywidualnego nauczania;
– dowożenia uczniów niepełnosprawnych, jak również innych spraw związanych z organizacją transportu dzieci do szkół;
– współpracy szkoły z rodzicami;
– reorganizacji szkół, likwidacji czy łączenia oddziałów;
– bezpiecznych i higienicznych warunków nauki oraz wychowania.

Piątek – ekspert z zakresu prawa rodzinnego i postępowania w sprawach nieletnich oraz prawa i postępowania karnego dotyczącego małoletnich.

Zaproszenie dla psychologów i pedagogów szkół z rejonu Poznań-Piątkowo. WAŻNE.

W związku z zaistniałą sytuacją w Ukrainie proponujemy spotkanie dla psychologów i pedagogów szkół w celu określenia sposobów wsparcia dzieci i podzielenia się doświadczeniami w tej trudnej sytuacji.

Proponowane terminy:

28.02.2022 godz. 10.30

lub

11.03.2022 godz. 9.30

Prosimy o potwierdzenie wybranego terminu.

Magdalena Michałowska, Izabela Peczyńska

Zajęcia grupowe TUS

Zapraszamy na zajęcia grupowe dla dzieci w formie intensywnego treningu umiejętności społecznych (TUS).

Trening Umiejętności Społecznych (TUS) to forma grupowej terapii, wspierająca rozwój emocjonalny i społeczny dzieci. Podczas zajęć dzieci uczą się m.in. jak rozpoznawać i nazywać emocje swoje i innych, jak budować relacje z rówieśnikami, jak radzić sobie z napięciem w sytuacjach społecznych. Umiejętności te dzieci nabywają w trakcie gier i zabaw oraz w trakcie interakcji pomiędzy uczestnikami grupy.

Zapraszamy do udziału w TUS, dzieci, które:

– mają trudności w inicjowaniu i utrzymywaniu relacji rówieśniczych

– mają szeroko rozumiane trudności w interakcjach społecznych

– mają trudności z adaptacją do nowych sytuacji.

Najważniejszym celem zajęć jest:

– trening modyfikowania zachowań na bardziej aprobowane społecznie,

– kształtowanie umiejętności budowania relacji,

– uczenie rozpoznawania emocji i potrzeb, mimiki, mowy ciała,

– odreagowanie napięć emocjonalnych,

– kształtowanie umiejętności komunikacyjnych,

– rozwijanie świadomości własnego ciała i poczucia granic osobistych,

– ćwiczenie asertywności i umiejętności współpracy,

– nauka radzenia sobie z niepowodzeniami,

– kształtowanie umiejętności wyrażania własnych potrzeb i emocji.

Informacje organizacyjne:

– START – początek listopada

– 1 raz w tygodniu (wtorek), godz. 16:30 – 17:30

– czas trwania –  60min

– przez 10 tygodni,

– grupa może liczyć 4-6 osób,

–  przedział wiekowy – 7-9 lat

Udział w TUS poprzedzony jest konsultacją z rodzicem/rodzicami w celu ustalenia, czy taka forma pracy jest adekwatnym rozwiązaniem dla dziecka.

Zgłoszenia zawierające imię i nazwisko dziecka, klasę oraz szkołę prosimy kierować pod adres mailowy: a.szmyt@ppp4.pl

W mailu proszę o podanie numeru telefonu do rodzica oraz wieku dziecka oraz krótką informację na temat trudności dziecka.

Zapraszamy!

Warsztaty dla rodziców

Szanowni Państwo,

21.10.2021 r. rusza kolejna edycja Szkoły dla Rodziców dzieci w wieku przedszkolnym i klas I-III. Dwugodzinne spotkania (16-18) będą odbywały się w czwartki. Będziemy poruszać na nich tematy dotyczące:

    • potrzeb i uczuć rodziców i dzieci,

    • zasad i granic w wychowywaniu,

    • pochwał i kar,

    • motywowania dzieci i rozwijania ich samodzielności,

    • konstruktywnego rozwiązywania konfliktów.

Zajęcia odbywać się będą w kontakcie bezpośrednim, przez co jest ograniczona ilość miejsc do ośmiu osób.

Osoby chcące wziąć udział, proszę o przysłanie zgłoszenia na adres email: j.skrzypczak@ppp4.pl

W mailu proszę o podanie numeru telefonu do rodzica oraz wieku dziecka.

Zapraszamy!!