Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 4 w Poznaniu

STRONA GŁÓWNAPoradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 4 Poznań – Piątkowo udziela wszechstronnej pomocy psychologiczno – pedagogicznej dzieciom, młodzieży i rodzicom z rejonu Piątkowa, Naramowic i Osiedla Kosmonautów.

Przyjmujemy bez skierowań. Działania podejmujemy na wniosek rodziców lub pełnoletnich uczniów. Rodziców wspieramy w pełnieniu ich obowiązków wobec dzieci. Przedszkolom i szkołom oferujemy wspomaganie w postaci szkolenia rad pedagogicznych, warsztatów i konsultacji dla nauczycieli oraz zajęć profilaktycznych dla dzieci/uczniów.