Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 4 w Poznaniu

Zajęcia grupowe TUS

Zajęcia grupowe TUS

Zapraszamy na zajęcia grupowe dla dzieci w formie intensywnego treningu umiejętności społecznych (TUS).

Trening Umiejętności Społecznych (TUS) to forma grupowej terapii, wspierająca rozwój emocjonalny i społeczny dzieci. Podczas zajęć dzieci uczą się m.in. jak rozpoznawać i nazywać emocje swoje i innych, jak budować relacje z rówieśnikami, jak radzić sobie z napięciem w sytuacjach społecznych. Umiejętności te dzieci nabywają w trakcie gier i zabaw oraz w trakcie interakcji pomiędzy uczestnikami grupy.

Zapraszamy do udziału w TUS, dzieci, które:

– mają trudności w inicjowaniu i utrzymywaniu relacji rówieśniczych

– mają szeroko rozumiane trudności w interakcjach społecznych

– mają trudności z adaptacją do nowych sytuacji.

Najważniejszym celem zajęć jest:

– trening modyfikowania zachowań na bardziej aprobowane społecznie,

– kształtowanie umiejętności budowania relacji,

– uczenie rozpoznawania emocji i potrzeb, mimiki, mowy ciała,

– odreagowanie napięć emocjonalnych,

– kształtowanie umiejętności komunikacyjnych,

– rozwijanie świadomości własnego ciała i poczucia granic osobistych,

– ćwiczenie asertywności i umiejętności współpracy,

– nauka radzenia sobie z niepowodzeniami,

– kształtowanie umiejętności wyrażania własnych potrzeb i emocji.

Informacje organizacyjne:

– START – początek listopada

– 1 raz w tygodniu (wtorek), godz. 16:30 – 17:30

– czas trwania –  60min

– przez 10 tygodni,

– grupa może liczyć 4-6 osób,

–  przedział wiekowy – 7-9 lat

Udział w TUS poprzedzony jest konsultacją z rodzicem/rodzicami w celu ustalenia, czy taka forma pracy jest adekwatnym rozwiązaniem dla dziecka.

Zgłoszenia zawierające imię i nazwisko dziecka, klasę oraz szkołę prosimy kierować pod adres mailowy: a.szmyt@ppp4.pl

W mailu proszę o podanie numeru telefonu do rodzica oraz wieku dziecka oraz krótką informację na temat trudności dziecka.

Zapraszamy!