Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 4 w Poznaniu

Zajęcia grupowe TUS

Zapraszamy na zajęcia grupowe dla dzieci w formie intensywnego treningu umiejętności społecznych (TUS). Trening Umiejętności Społecznych (TUS) to forma grupowej terapii, wspierająca rozwój emocjonalny i społeczny dzieci. Podczas zajęć dzieci uczą się m.in. jak rozpoznawać i nazywać emocje swoje i innych, jak budować relacje z rówieśnikami, jak radzić sobie z napięciem…