Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 4 w Poznaniu

Zajęcia terapeutyczne dla dzieci 6-letnich

Zajęcia terapeutyczne dla dzieci 6-letnich

Rozpoczynamy cykl zajęć wspierających rozwój umiejętności szkolnych. W trakcie zajęć dzieci wykonują ćwiczenia funkcji percepcyjno-motorycznych, ze szczególnym naciskiem na funkcje analizatora słuchowego, a także rozwijają kompetencje językowe. Program jest dostosowany do indywidualnych możliwości każdego uczestnika. Rezultatame ma być osiągnięcie przez dzieci pełnej dojrzałosci szkolnej.

Zajęcia odbywają się w małych grupach, dla dzieci wcześniej zgłoszonych. Mile widziana obecność rodziców.