Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 4 w Poznaniu

Nowa forma terapii – eeg biofeedback

Nowa forma terapii – eeg biofeedback

Poradnia poszerzyła swoją ofertę o eeg biofeedback – skuteczną metodę, która prowadzi do zwiększenia efektywności mózgu. Zajęcia szczególnie polecamy dzieciom i młodzieży z zaburzeniami koncentracji uwagi, uczenia się, pamięci, również we wspomaganiu leczenia stanów depresyjnych i lękowych, a także w z padaczką lekooporną.

Metoda jest bezinwazyjna; wykorzystuje sprzężenie zwrotne do „nauczenia” mózgu pracy w najkorzystniejszych dla niego warunkach i przywoływania tych warunków na co dzień.

Przyjmujemy zapisy.