Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 4 w Poznaniu

Nowa forma terapii – aktywny trening słuchowy

Nowa forma terapii – aktywny trening słuchowy

Wiele przypadków trudności w nauce, zwłaszcza w pisaniu i czytaniu, a także zaburzeń artykulacji i problemów językowych oraz często współistniejących z nimi zaburzeń emocjonalnych, ma swe źródło w trudnościach przetwarzania dźwięku na poziomie centralnym. Przyczyną tych zaburzeń jest brak pełnego wykorzystania słyszanego sygnału akustycznego  przy prawidłowym słuchu fizjologicznym.

Możemy podejrzewać występowanie niedosłuchu centralnego, jeśli dziecko:

 • ma trudności ze słyszeniem w hałaśliwym środowisku lub podczas rozmowy telefonicznej,
 • ma trudności ze zrozumieniem wypowiedzi, gdyż przeszkadzają mu inne dźwięki (hałas nie tylko zagłusza głos innej osoby, ale rozbija jego wypowiedzi na niezrozumiale fragmenty),
 • jest bardzo wrażliwe na hałas,
 • ma problemy z określeniem kierunku, z którego dobiega glos,
 • nie potrafi utrzymywać skupienia na konkretnych bodźcach, zwłaszcza w  przypadkach obecności rozpraszających hałasów,
 • bywa zmęczone po przebywaniu w głośnym środowisku,
 • miewa częste bóle głowy,
 • ma trudności z wykonywaniem kilkuetapowych poleceń, szczególnie tych podanych w jednym zdaniu,
 • ma kłopoty ze zrozumieniem długich rozmów,
 • nie rozumie wypowiedzi (słyszałem co powiedziałeś, ale nie wiem co masz na myśli),
 • ma osłabioną pamięć słuchową (na przykład trudności z zapamiętaniem lub powtórzeniem usłyszanej informacji),
 • ma trudności z uczeniem się na pamięć i zapamiętywaniem sekwencji dźwięków (na przykład nazw dni tygodnia, miesięcy czy tabliczki mnożenia),
 • myli podobnie brzmiące słowa,
 • ma problemy z nauką języka obcego i poznawaniem nowego słownictwa,
 • nie zwraca uwagi na osobę mówiącą,
 • nadmiernie zwraca uwagę na bodźce słuchowe, które nie są istotne,
 • ma trudności z dobrą organizacją,
 • ma zaburzoną intonację (mowa monotonna, cicha, albo odwrotnie bardzo szybka i zbyt głośna),
 • ma iloraz inteligencji werbalnej niższy niż ilorazu inteligencji wykonawczej,
 • słabo radzi sobie podczas testów psychoedukacyjnych opartych na bodźcach słuchowych,
 • ma problem z czytaniem, pisaniem, mową,
 • popełnia błędy ortograficzne typu słuchowego,
 • osiąga dziwnie niskie wyniki w nauce.

Do terapii będą zakwalifikowani uczestnicy, którzy przejdą w naszej poradni diagnozę. Przyjmujemy zapisy.