Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 4 w Poznaniu

Dodatkowe wsparcie dla dzieci z niepełnosprawnościami

Dodatkowe wsparcie dla dzieci z niepełnosprawnościami

Nasza Poradnia we współpracy z Fundacją AGRAFKA pozyskała środki z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację działań dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami. W terminie: 01.08.2017 – 30.11.2017 będziemy bezpłatnie prowadzić:

  • integrację sensoryczną – dla dzieci do 6. roku życia,
  • hipoterapię – dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością ruchową i/lub zaburzeniami emocjonalnymi,
  • terapię logopedyczną.

W zajęciach mogą uczestniczyć dzieci i młodzież z orzeczeniami wydanymi przez powiatowe zespoły ds orzekania o niepełnosprawności lub poradnie psychologiczno-pedagogiczne.

Pierwszeństwo mają dzieci z rejonu działania naszej poradni, ale projekt jest skierowany do dzieci i młodzieży z całej wielkopolski.

Tworzymy listy uczestników. Zapraszamy zainteresowanych