Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 4 w Poznaniu

Rejestracja do Poradni odbywa się w godzinach 8.00-15.30

Rejestracja do Poradni odbywa się w godzinach 8.00-15.30

Poradnia Psychologiczno–Pedagogiczna nr 4 Poznań-Piątkowo udziela wszechstronnej pomocy psychologiczno–pedagogicznej dzieciom, młodzieży, ich rodzicom i nauczycielom z rejonu Piątkowa, Naramowic, Osiedla Kosmonautów.

Z pomocy mogą korzystać dzieci (i ich rodzice), które nie uczęszczają do placówek oświatowych, jeśli mieszkają w rejonie Poradni.

Korzystanie z pomocy Poradni jest dobrowolne i nieodpłatne.

Nie są potrzebne skierowania.

Poradnia przyjmuje dzieci i młodzież na wniosek rodziców.

Młodzież pełnoletnia może zgłosić się osobiście.

Rejestracja do Poradni odbywa się telefonicznie lub osobiście w godzinach 8.00-15.30.