Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 4 w Poznaniu

Zapraszamy na zajęcia

Zapraszamy na zajęcia

1. Zajęcia grupowe – Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborn.

 • Adresaci: dzieci w wieku 4-6 lat.
 • Liczba dzieci: do 7 + opiekunowie.
 • Czas trwania pojedynczych zajęć: 45 min.

Celem Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborn  jest rozwijanie sfery emocjonalno-społecznej oraz świadomości samego siebie i innych osób za pomocą ruchu.

W trakcie zajęć dziecko przez ukierunkowaną zabawę z jednym z rodziców poznaje swoje otoczenie i uczy się czuć w nim bezpiecznie. Zaczyna mieć zaufanie do siebie, zyskuje poczucie bezpieczeństwa, poznaje przestrzeń wokół siebie, uczy się kontrolowania przestrzeni, poruszania się w niej, co rodzi zaufanie do własnego ciała oraz  dzielenia przestrzeni  z innymi, jest źródłem empatii, nawiązywania kontaktu początkowo  z jedną osobą  a z upływem czasu grupą.

 

 2. Zajęcia indywidualne –  Terapia Ręki.

 • Adresaci: dzieci w wieku przedszkolnym.
 • Czas trwania pojedynczych zajęć: 45 minut

Cele terapii:

 • poprawa sprawności ruchowej i manipulacyjnej ręki,
 • doskonalenie umiejętności chwytu,
 • Kształtowanie umiejętności pisania,
 • praca nad koordynacją pomiędzy dłońmi,
 • wspomaganie utrzymywania prawidłowej postawy,
 • poprawa koncentracji.

3. Zajęcia indywidualne – Sensomotoryczna Terapia Widzenia.

Adresaci – dzieci w wieku szkolnym, u których występuje (nie muszą pojawiać się wszystkie wymienione niżej symptomy):

 • słaba koordynacja ciała,
 • trudności w nauce,
 • trudności z koncentracja uwagi,
 • trudności w nauce czytania,
 • dyskomfort podczas czytania,
 • słaby rozwój ogólny,
 • brzydkie pismo,
 • zgłaszane bóle oczu, szyi, pleców, głowy,
 • swędzenie i tarcie oczu,
 • zaczerwienione oczy,
 • ogólne zmęczenie.

Zajęcia rozpoczną się po feriach zimowych. Przyjmujemy zgłoszenia telefoniczne lub pocztą elektroniczną (formularz zgłoszeniowy).

Prowadząca: mgr Ewa Siwecka