Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 4 w Poznaniu

Zapraszamy na Trening Umiejętności Społecznych

Zapraszamy na Trening Umiejętności Społecznych

Trening Umiejętności Społecznych (TUS) to forma grupowej terapii, wspierająca rozwój emocjonalny i społeczny dzieci. Podczas zajęć dzieci uczą się m.in. jak rozpoznawać i nazywać emocje swoje i innych, jak budować relacje z rówieśnikami, jak radzić sobie z napięciem w sytuacjach społecznych. Umiejętności te dzieci nabywają w trakcie gier i zabaw oraz w trakcie interakcji pomiędzy uczestnikami grupy. Zajęcia prowadzone są przez psychologa.

Zapraszamy do udziału w TUS, dzieci, które:

– mają trudności w inicjowaniu i utrzymywaniu relacji rówieśniczych,

– są nieśmiałe, wycofane społecznie,

– mają trudności z adaptacją do nowych sytuacji.

Najważniejszym celem zajęć jest:

– kształtowanie umiejętności budowania relacji,

– uczenie rozpoznawania emocji i potrzeb, mimiki, mowy ciała,

– odreagowanie napięć emocjonalnych,

– kształtowanie umiejętności komunikacyjnych,

– rozwijanie świadomości własnego ciała i poczucia granic osobistych,

– ćwiczenie asertywności i umiejętności współpracy,

– nauka radzenia sobie z niepowodzeniami,

– kształtowanie umiejętności wyrażania własnych potrzeb i emocji.

Informacje organizacyjne:

Zajęcia będą odbywały się 2 razy w tygodniu przez okres wakacji (lipiec-sierpień), a czas ich trwania to 50 minut. Grupa może liczyć 4-6 osób, przedział wiekowy uczestników ustalony zostanie na podstawie otrzymanych zgłoszeń.

Udział w TUS poprzedzony jest konsultacją z rodzicem/rodzicami w celu ustalenia, czy taka forma pracy jest adekwatnym rozwiązaniem dla dziecka.

Zgłoszenia zawierające imię i nazwisko dziecka, klasę oraz szkołę prosimy kierować pod adres mailowy: p.augustyniak@ppp4.pl.