Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 4 w Poznaniu

Szkoła Dla Rodziców

Szkoła Dla Rodziców

Szanowni Państwo, 

3.10. 2022 r. rusza kolejna edycja Szkoły dla Rodziców. Spotkania odbywać się będą w poniedziałki o godz. 16:00. Zapraszamy zwłaszcza rodziców dzieci w wieku przedszkolnym oraz klas 1-3.

Na zajęciach poruszać będziemy między innymi kwestie:

  • wspierania funkcjonowania emocjonalnego dziecka i rozwijania jego umiejętności radzenia sobie z doświadczanymi emocjami,
  • wspierania rozwoju poczucia własnej wartości i kształtowania motywacji do pokonywania trudności (w tym motywowania dziecka do nauki),
  • budowania poczucia bezpieczeństwa dziecka poprzez stawianie jasnych granic i konsekwentne egzekwowanie ich przestrzegania.

Zgłoszenia prosimy przesyłać drogą elektroniczną: j.skrzypczak@ppp4.pl

W mailu prosimy o podanie numeru telefonu do rodzica oraz informacji do którego przedszkola/szkoły dziecko uczęszcza.