Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 4 w Poznaniu

Spotkania dla rodziców nastolatków

Spotkania dla rodziców nastolatków

Szanowni Państwo, 

serdecznie zapraszamy na spotkania dla rodziców nastolatków (12-18 lat) ze szkół znajdujących się w rejonie działania Poradni. Zajęcia te będą przede wszystkim przestrzenią dla rozmów i wymiany doświadczeń, mogą zapewnić Państwu dodatkowe informacje i pomoc w radzeniu sobie z różnymi emocjami, myślami i trudnościami, z jakimi spotykacie się na co dzień.

Pierwsze zajęcia odbędą się 20.02.2023. o godzinie 16:15 – 17:45 na terenie Poradni. Spotykać będziemy się co dwa tygodnie.

Zgłoszenia prosimy przesyłać drogą elektroniczną: j.skrzypczak@ppp4.pl lub a.walkowiak@ppp4.pl

W mailu prosimy o podanie numeru telefonu do rodzica oraz informacji, do której szkoły dziecko uczęszcza.