Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 4 w Poznaniu

Spotkania z dyrektorami placówek z rejonu Poznań-Piątkowo

Spotkania z dyrektorami placówek z rejonu Poznań-Piątkowo

Szanowni Państwo Dyrektorzy Szkół, Zespołów Szkolno-Przedszkolnych, Przedszkoli Publicznych i Niepublicznych

serdecznie zapraszam Państwa na spotkanie w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 4 w Poznaniu, które będzie miało charakter warsztatowy – Zmiany w awansie zawodowym – obowiązki dyrektora w związku ze zmianami prawnymi. 

17.03.2023r.  godz. 10.00 dyrektorzy przedszkoli publicznych (potwierdzenie udziału do 15.03.2023r.)

24.03.2023r.  godz. 10.00 dyrektorzy przedszkoli niepublicznych (potwierdzenie udziału do 22.03.2023r.)

31.03.2022 godz. 10.00 dyrektorzy szkół i zespołów szkolno-przedszkolnych (potwierdzenie udziału do 29.03.2023r.)

Serdecznie Państwa zapraszam. Potwierdzenie udziału w spotkaniu proszę przesłać na adres

email: sekretariat@ppp4.pl