Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 4 w Poznaniu

Zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci z Ukrainy – zapisy

Zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci z Ukrainy – zapisy

Zapraszamy na zajęcia dzieci z Ukrainy w wieku 9-11 lat, które mają trudności o charakterze emocjonalnym:

– płaczliwość,

– trudności w nawiązywaniu relacji rówieśniczych,

– brak poczucia bezpieczeństwa,

– bierność i zobojętnienie,

– chwiejność emocjonalna, 

– lęk separacyjny z rodzicem, 

– obniżony nastrój.

Zajęcia będą się odbywały w Poradni, od 1.03.2023 w środy, godzina 14.30-15.14

Prowadząca: psycholog Maryna Romaniuk

Zgłoszenia proszę przekazywać na email: m.romaniuk@ppp4.pl lub telefonicznie 61 823 44 31.

Termin rozpoczęcia zajęć: 1.03.2023