Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 4 w Poznaniu

Oferta pracy

Oferta pracy

Opis/etat/liczba godzin: specjalista ds. administracji, ¾ etatu (30h tygodniowo), praca od 01.06.2023r.

Wymagania:

Wykształcenie średnie lub wyższe (preferowane kierunkowe) z posiadanym doświadczeniem na podobnym stanowisku. Pełna zdolność do czynności prawnych i korzystania w pełni z praw publicznych. Biegła obsługa komputera w obrębie edytorów tekstu, arkuszy kalkulacyjnych, programów pocztowych. Bardzo dobra organizacja czasu pracy, samodzielność, dokładność – umiejętność współpracy w zespole, komunikatywność.

Zakres obowiązków:

  1. Przyjmowanie i wysyłanie korespondencji. 
  2. Prowadzenie dziennika poczty przychodzącej i wychodzącej. 
  3. Pośredniczenie w kontaktach dyrektora z pracownikami, interesantami. 
  4. Przyjmowanie wniosków o przeprowadzenie badań i wniosków o wydanie opinii. 
  5. Przygotowywanie wydruku pism wychodzących i opinii. 
  6. Prowadzenie rejestru osób przyjętych w Poradni. 
  7. Inne czynności służbowe zlecone przez dyrektora poradni w toku bieżącej pracy. 
  8. Prowadzenie składnicy akt. 
  9. Przestrzeganie zasad tajemnicy służbowej. 
  10. Godziny pracy w tygodniu: według harmonogramu pracy.

Uwagi:

CV, list motywacyjny, kserokopie lub skan dokumentów poświadczających posiadane wykształcenie.

Zgłoszenia prosimy kierować na adres

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 4 Poznań-Piątkowo

Os. B. Chrobrego 105

60-681 Poznań

e-mail: sekretariat@ppp4.pl

Terminy

Oferta ważna od: 2023-04-17

Oferta ważna do: 2023-05-19

Dane osobowe

Prosimy też o dopisanie klauzuli: 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (t.j. Dz. U. z 2015 r poz. 2135 ze zm.).