Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 4 w Poznaniu

Zajęcia rozwijające gotowość szkolną

Zajęcia rozwijające gotowość szkolną

W marcu 2018 r. rozpoczęły się zajęcia rozwijające gotowość szkolną.

Ich celem jest wspieranie dzieci w przygotowaniu do pisania i czytania w klasie pierwszej.

W formie zabawy, wykorzystując rebusy, zagadki, loteryjki, historyjki obrazkowe dzieci ćwiczą procesy biorące udział w tych ważnych umiejętnościach. Tego typu ćwiczenia mogą być szczególnie  przydatne dzieciom z obniżonymi funkcjami analizatora słuchowego, wzrokowego, kinestetyczno-ruchowego i z wadą wymowy.

Jednocześnie w trakcie zajęć dzieci kształtują ważne umiejętności szkolne, jak uważne słuchanie, czekanie na swoją kolej, przestrzeganie zasad i współdziałanie, wzmacniają poczucie sprawstwa i wiarę w siebie.

Zajęcia odbywają się raz w tygodniu, w obecności rodziców.