Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 4 w Poznaniu

Zespół doskonalący umiejętności społeczno-emocjonalne klasy IV

Zespół doskonalący umiejętności społeczno-emocjonalne klasy IV

W marcu br rozpoczęły się zajęcia Zespołu doskonalącego umiejętności społeczno-emocjonalne dzieci. W zespole biorą udział dzieci z klas IV szkół podstawowych z rejonu Piątkowa. Oczekiwane rezultaty społecznego i emocjonalnego uczenia się:

 1. wzrost samoświadomości emocjonalnej,
 2. lepsze rozpoznawanie i nazywanie własnych emocji,
 3. lepsze rozumienie przyczyn pojawiających się emocji,
 4. lepsze znoszenie frustracji i panowanie nad złością,
 5. mniej niewłaściwych zachowań w trakcie lekcji, mniej agresji werbalnej i fizycznej,
 6. mniejsza impulsywno0ść, większa samokontrola,
 7. lepsza zdolność rozumienia punktu widzenia innej osoby,
 8. większa empatia i wrażliwość na uczucia innych,
 9. większa zdolność analizowania i rozumienia sytuacji pojawiających się w kontaktach z rówieśnikami,
 10. więcej zastanowienia się i rozwagi,
 11. bardziej harmonijna współpraca w grupie,
 12. umiejętność planowania działania,
 13. lepsza zdolność słuchania innych.