Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 4 w Poznaniu

Warsztaty dla młodzieży z Poznania w Fundacji „Dziecko w Centrum”

Warsztaty dla młodzieży z Poznania w Fundacji „Dziecko w Centrum”

We wrześniu br. Fundacja „Dziecko w Centrum” rozpoczyna cykl bezpłatnych warsztatów dla młodzieży z Poznania w wieku 14-16 lat. Celem warsztatów jest zwiększenie wiedzy i umiejętności w zakresie prawidłowego rozwoju społecznego i emocjonalnego.
—–

KORZYŚCI Z UDZIAŁU W WARSZTATACH:

Prawidłowy rozwój społeczny i emocjonalny ma niebagatelne znaczenie w każdym aspekcie życia, w szczególności w kontekście rozwoju dzieci i młodzieży. Na rozwój społeczny młodzieży wpływa wiele czynników, w tym poziom bezpieczeństwa emocjonalnego w relacjach z dorosłymi oraz możliwość interakcji z innymi osobami.

Warsztaty skierowane są do młodzieży z Poznania w wieku 14-16 lat, która chciałaby zwiększyć wiedzę i umiejętności w zakresie prawidłowej komunikacji interpersonalnej, asertywności, sposobów rozwiązywania problemów i konfliktów oraz świadomości własnych praw w kontekście relacji z innymi osobami. Uczestnicy warsztatów nauczą się m.in. w jaki sposób radzić sobie z silnymi emocjami oraz zwiększą swobodę w kontaktach społecznych aby móc czerpać z nich więcej radości i satysfakcji.

PROGRAM WARSZTATÓW:

BLOK I: JA I RÓWIEŚNICY
1. Dwie rzeczywistości: wirtualna i realna. Jak się w nich odnaleźć? Świat internetu i jego reguły, kształtowanie vs kreowanie tożsamości, role narzucone i obierane, izolacja, poczucie odrzucenia, inności przyczyną ucieczki do świata wirtualnego, społeczność internetowa lekiem na lęk społeczny, zagrożenia świata nierzeczywistego.
2. Naciski- presja otoczenia, mediów, czasów, sukcesu, porównań, szkoły. Naciski płynące z otoczenia, myśli o sobie i swojej przyszłości wytwarzane pod ich wpływem, jaki chce być vs jakim chcą mnie widzieć inni, porównywanie siebie z innymi.
3. Sposoby radzenia sobie ze stresem. Omówienie destrukcyjnych sposobów odreagowywania napięć.
4. Relacje najbliższe- przyjaźnie, związki. Czym jest przyjaźń i związek, jak je pielęgnować, jakie potrzeby zaspokajają, odrzucenia i zranienia, elementarna psychoedukacja seksualna.

BLOK II: JA I RODZINA
1. Modele rodziny- co to znaczy być rodziną i jakie funkcje ona pełni? Czym jest rodzina, jakie funkcje powinna pełnić, jak rodzina definiuje nas i kształtuje, współczesne modele rodziny (rozwody i rozstania rodziców, rodziny patchworkowe).
2. Moja rodzina. Obraz własnej rodziny, system rodzinny i role jakie są przypisane każdemu członkowi, konflikty rodzinne.
3. System rodzinny. Prawa dziecka, komunikacja w rodzinie, rozwiązywanie konfliktów, różne perspektywy członków rodziny, wyrażanie własnych potrzeb.

BLOK III: JA
1. Kim jestem- moja osobowość. Refleksja nad własną osobowością, kim ja jestem dla siebie samego.
2. JA realne- idealne- oczekiwane.
3. Moje emocje. Praca z emocjami, uświadamianie i oswajanie się z nimi, panowanie i kontrola, umiejętność przyglądania się swoim emocjom i interpretowania ich.
4. Asertywność i komunikacja- jak mówić o swoich potrzebach i usłyszeć potrzeby innych.
WARSZTATY DLA MŁODZIEŻY – SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE:

Czas trwania cyklu warsztatów: 15 spotkań realizowanych w  okresie 6.09.2018 r. – 20.12.2018 r. (spotkania w czwartki); łącznie 32 godziny dydaktyczne
Zajęcia w grupie wiekowej: 14-16 lat
Liczba uczestników: 8-12 osób
Miejsce: Fundacja „Dziecko w Centrum”, ul. Zeylanda 9/3, Poznań
Rozpoczęcie warsztatów: 6.09.2018 r.

Rozpoczęcie zajęć poprzedzone będzie konsultacją z rodzicem.

*Terminy i program mogą ulegać zmianom w zależności od potrzeb uczestników biorących udział w warsztatach.

KOSZT:
Udział w warsztatach jest bezpłatny. Warsztaty realizowane są w ramach projektu „OŚRODEK WSPARCIA DZIECKA I RODZINY” współfinansowanego ze środków budżetu Miasta Poznania

ZAPISY:
Zapisy na warsztaty przyjmowane są mailowo: szkolenia@dzieckowcentrum.org lub telefonicznie: 533 120 170.

WIĘCEJ INFORMACJI:
Alicja Napierała-Sellmoser | alicja.napierala-sellmoser@dzieckowcentrum.org

WWW: http://dzieckowcentrum.org/warsztaty_dla_mlodziezy_2018/

ORGANIZATOR:
Fundacja „Dziecko w Centrum”
ul. Zeylanda 9/3, 60-808 Poznań
e-mail: fundacja@dzieckowcentrum.org
www.dzieckowcentrum.org

www.facebook.com/dzieckowcentrum