Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 4 w Poznaniu

Godziny pracy PPP nr 4 w czasie wakacji